För låg nivå

Folkpartiet i Kalmar kommun har halverats de två senaste valen. Det har uppenbart lett till en viss desperation bland partiets lokala förmågor. Det senaste exemplet på detta finns i dagens Östran där Inger Hilmanssons kronpris Björn Brändewall tar till orda. Han tycker att vi har för få skolpsykologer i Kalmar. Det får han naturligtvis tycka.

Han framför dock på fullt allvar att bristen på skolpsykologer hade kunnat åtgärdas om inte Martin Herold hade fått två årslöner i avgångsvederlag från KSRR. Det är här det spårar ur.

Kalmar kommunfullmäktige fastställer rambudgeten för barn- och ungdomsnämnden. KSRR är ett kommunalförbund med ett helt eget förbundsfullmäktige med en helt egen budget baserat intäkter från bland annat sophämtning. Det finns således inget samband mellan ekonomin i Kalmar kommun och KSRR.

Antingen så vet inte ledamoten i kommunfullmäktige, ledamoten i kommunstyrelsen och vice ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden Björn Brändewall detta eller också bluffar han medvetet. Jag vet inte vad som är värst.

Det blir alltmer tydligt att en del borgerliga politiker har blivit så pressade av dåliga val att man är beredd att ta till det mesta för att få vara med i tidningen. Varför inte komma med lite egna förslag? Varför inte ta en debatt i sak och stå för en uppfattning? Det skulle både väljarna och politiken i Kalmar tjäna på.