Allians i Kalmar = S, Mp, V, C + M

Idag har vi haft sista kommunstyrelsen före sommaren. Ärendelistan var lång. Här kommer några nedslag:

* Budgeten. Under min tid i kommunalpolitiken har jag aldrig upplevt mindre skiljelinjer mellan majoriteten, moderaterna och centern. Dessa två partier accepterar med några promilles undantag hela den budget som majoriteten har lagt, inklusive hela investeringsbudgeten. Den stora skiljelinjen går istället inom alliansen där folkpartiet skiljer ut sig. Man vill ha en helt annan inriktning än övriga med kraftigt minskade anslag till både bostadsbyggande och Kalmar som sommarstad.

Det har under de senaste åren pratats mycket och ordrikt om att de borgerliga partierna i Kalmar håller på och bygger en allians. Om det finns någon allians i Kalmar så består den numera inte av de borgerliga partierna utan av majoritetspartierna, moderaterna och centern. Det är bra för Kalmar. Det är bra att partierna inte söker konflikter för konfliktens egna skull. Vi har i uppdrag att utveckla vår kommun. Kan vi göra det i brett politiskt samförstånd så är det bra. Det handlar helt enkelt om att lyssna in kloka synpunkter och sedan jobba utifrån det.

* En sak i de långa budgetdokumenten från de borgerliga partierna måste jag dock invända emot. Det är allmäna skrivningar om att Kalmar har för höga hyror. Det kan man naturligtvis tycka men hur blir det bättre av att man, som de borgerliga föreslår, nästan dubblar borgensavgiften för Kalmarhem?

* Idag tog vi också enhälligt beslut om att överföra ansvaret för kollektivtrafiken till landstinget. I och med det så genomförs också en skatteväxling med landstinget på 41 öre.

* Kommunstyrelsens tog också, enhälligt, beslut om att lösa optionen med företagarna som drivit Salve. Med tanke på det höga tonläget som en del kommunpolitiker haft de senaste veckorna så kändes det väldigt bra med ett enhälligt beslut…

* Vi tog också beslut om att köpa Kalmar Tehuset, en del av Karlssons äng i norra Kalmar för 6.6 miljoner. Området såldes för några år sedan till Fanerdun för samma summa. Sedan dess har området planlagts för över 200 bostäder. Den prislistan som då gällde var heller inte helt uppdaterad. Jag tror med andra ord att vi har gjort en god affär. Här finns dessutom intressenter som vill börja bygga. Med en färdig detaljplan så är det bara ett bygglov som fattas.