Något är snett!

Jag gläds naturligtvis åt att Kalmar fortsätter ha den lägsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner (Halmstad, Karlskrona, Växjö & Kristianstad). Samtidigt går det knappast vara glad över en total arbetslöshet i Kalmar på 6 procent.

Samtidigt rapporterar Svenskt Näringsliv om arbetskraftsbrist i sju av tio företag. 20 procent av företagen har dessutom fått tacka nej till ordrar på grund av just arbetskraftsbrist. Sammanlagt är idag 100 000 fler arbetslösa i april 2011 än vad det var i april 2008, dvs före krisen.

För mig är strategin obegriplig.

– Vi har hög arbetslöshet.

– Vi har arbetskraftsbrist.

Utgångsläget för att lösa ett problem torde vara minst sagt god.  Lösningen heter omskolning, utbildning, praktikplatser. Allt borde göras för att lösa detta. Det borde verkligen vara en vinna- vinna-lösning.

Tyvärr syns inga sådana tecken. Istället sysselsätts människor i FAS 3. En åtgärd där mellan en och två procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier. Carl Bildt pratade under sin statsminister-tid om den enda vägens politik. Tyvärr så tycks denna regerings politik på detta område vara vid vägs ände.