Stopp för Tyskt nötkött

På måndag är det kommunfullmäktige. Då svarar jag på en interpellation om huruvida Kalmar kommun som inköpare kan garantera att kött och ägg har producerats med de krav på djurskydd som vi har i vårt land. Se svaret nedan.

——————————————————————————————–

Svar på interpellation från Anders Andersson C om upphandlade livsmedel

Jag vill inleda med att tacka för interpellationen. Det finns nog ingen ledamot i kommunfullmäktige som inte förfasas över det djurplågeri som vi fått ta del av de senaste veckorna. Förhoppningsvis blir också landets konsumenter upprörda. Det borde i så fall innebära en högre efterfrågan på kött som producerats med hänsyn taget till höga krav på djurskydd och etik.

Idag är mindre än hälften av det livsmedel som konsumeras i Sverige också producerat i vårt land. Andelen har sjunkit varje år. På den nyligen avslutade LRF stämman så har man antagit ett mål om att öka andelen med en procent per år de kommande åren. Det kommer ställa stora krav på både producenter och handel. Den viktigaste aktören är dock vi konsumenter. Vi måste i än högre utsträckning efterfråga och faktiskt också betala för det livsmedel som produceras. Är vi inte beredda till det kommer utvecklingen fortsätta med sjunkande livsmedelsproduktion. Då kommer vi även i framtiden att kunna sitta i TV-soffan och förfasas över djurplågeri och oetisk livsmedelsproduktion men ha avhänt oss möjligheten att själva göra ett aktivt val. Just nu har de svenska grisbönderna en mycket svår situation. Här bör både regeringen och vi konsumenter agera för att se till att svenska grisbönder ”övervintrar” krisen.

I Anders Anderssons interpellation efterfrågas hur Kalmar kommun följer upp våra inköp så att våra krav i upphandlingspolicyn följs.

Där slår vi fast följande:

”Vid upphandling av livsmedel ska ingå krav på att kött och ägg har producerats med en djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur som behandlats med hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte och att de är garanterat fira från salmonella.”

När det gäller ägg så har vi inga problem. Sedan 2008 köper vi enbart ekologiska ägg som är Krav-märkta. Också när det gäller griskött så uppfyller vi kraven, vi köper allt vårt griskött från KLS-Ugglarps.

När det gäller nötköttet så är cirka 60 procent svenskt kött. De resterande 40 procenten kommer från Tyskland. Detta beroende på svag tillgång på nötkött i Sverige. Vår leverantör kan inte garantera att det tyska köttet uppfyller svensk djurskydds standard och därmed vår inköpspolicy. Mot den bakgrunden kommer nu inköpskontoret att stoppa inköpen av detta nötkött.

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande