En budget för Kalmar fortsatt framåt!

Idag har vi presenterat budgeten för de kommande åren vilket kändes väldigt bra. Vi gör rejäla satsningar inom flera områden.

Vi investerar för nästan en miljard de kommande åren och gör ändå ett hyggligt överskott. Vis av erfarenheten från upp och nedgångar i ekonomin så har vi varit noga med att ta höjd för kostnader. På intäktssidan har vi däremot budgeterat småländskt. Det vill säga, vi har bara tagit med intäkter som vi är helt säkra på. Blir intäkterna högre, ja då klarar vi av att egenfinansiera en större del av investeringarna.

Jag tycker det känns fantastiskt gott att förverkliga en mycket stor del av vårt valmanifest redan i den första budgeten för mandatperioden. Här ligger stora investeringar i förskolor, strandpromenader, infrastruktur, idrottsanläggningar, på besöksnäring och företagande. Detta för att nämna något.

Under de kommande veckorna så finns det all anledning att återkomma specifikt kring olika områden.

http://www.barometern.se/reagera/debatt/kalmar-ska-utvecklas(2789913).gm

Via denna länk kan ni läsa en sammanfattande artikel om budgeten. Längst ned kan ni också se att socialdemokratin håller ställningarna i Kalmar!!