Sydsvenskt eller Östra Götaland

Under lördagen så gavs ytterligare besked i regionfrågan då moderaterna i Skåne län öppnade för en sydsvensk region. Visserligen från 2018/2019 men beskedet var hur eller hur ett principiellt ja. Tiden lär man få återkomma till framåt. Med detta har socialdemokraterna, vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna i Skåne sagt ja till en sydvensk region. S, v och fp vill bilda redan 2014.

Efter detta besked så återstår för oss i Kalmar län att nu slutföra våra diskussioner, både internt i partierna och i kommunerna. Vi har i praktiken två val. Det ena är en mindre region ihop med Östergötland (Jönköping vill ju bilda eget) eller en större region ihop med Skåne, Blekinge och Kronoberg. Drömmarna om en småländsk region är överhuvudtaget inte ett alternativ.   

Det är bra att bilden nu börjar klarna. Det gör det enklare att processa fram ett ställningstagande i vårt län. Jag tror inte vi kan vänta alltför länge med ett sådant ställningstagande. Då finns det en risk för att vi står ensamma kvar på perrongen.