Lindsdalsskolan och Fredriksskans

Jag försöker så ofta som möjligt vara på företagsbesök eller besöka kommunens egen verksamhet. Det blir alltid minst ett besök i veckan, ibland blir det två. Därtill kommer andra möten med Kalmars näringsliv eller den egna kommunala verksamheten.

Tillsammans med kommunalrådet Anette Lingmerth och barn- och ungdomsnämndens ordförande Jonas Hellberg besöktes igår Lindsdalsskolan. Skolan i Lindsdal tillhör Kalmars flaggskepp och det är inte så konstigt. Ledarskapet med Mats Nyblom i spetsen är tydligt med vad man vill samtidigt som man utstrålar glädje och iver. Mer av sådant! Jag tror väldigt mycket på att lyfta de goda exemplen och låta dem stå ut. Det är vansinnigt mycket bättre än att jämt ha fokus på det som fungerar sämst. Risken med det senare är att man genom detta sänder en signal om att det viktigaste är att inte vara sämst. Då är det mycket bättre att utmana genom att rikta blickarna mot det som fungerar riktigt bra.

På tisdagskvällen var det öppet möte på Stadshotellet om vår översiktliga planering. Översiktsplanen, fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och fördjupad översiktsplan för Norrliden. Under skicklig ledning av Ulf Wickbom och Anna Stina Stenbäck utvecklades kvällen till ett gott samtal. En sak dök dock upp efter mötet och det gäller Fredriksskans och universitetet. Tydligen finns en utbredd bild av att universitetet ska byggas på i princip hela Fredriksskans. Så är det inte! Det område som nu ska studeras i detalj är den norra delen, där läktarna står. Här ska vi pröva förutsättningarna att förena universitet med skolidrott och friidrott. Området där träningsplanerna ligger ska ett antal hundra bostäder inrymmas. Runt hela Fredriksskans ska det bli öppna strandpromenader. Naturligtvis ska hela området också, till skillnad från idag, vara öppet och tillgängligt. Här finns alla förutsättningar för en helt ny och spännande stadsdel i Kalmar.

Snart sätter jag mig på planet till Stockholm. Först har jag möte i riksdagen med bland annat Anders Ygeman som är ordförande i Trafikutskottet och sedan är det möte med Sveriges kommuner och landsting (SKL) till imorgon. Jag är vice ordförande i beredningen för Tillväxt och regional utveckling. Ordförande är Mönsterås kommunalråd Roland Åkesson och ledamot är Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson. I detta forum kan man inte direkt klaga på länets representation.

På fredag är det Akademisk högtid och på lördag firar Hushållningssällskapet 200 år på Kalmar slott. Med på middagen där Sven Lindgren är värd är också kungen.