Axplock från intensiv vecka

Det har varit en tämligen intensiv vecka och mot den bakgrunden har det inte blivit så mycket bloggande. Här kommer några axplock med reflektioner från veckan som gått.

* Var från söndag till onsdag i Hanse staden Wismar på vänortsbesök. Naturligtvis många intryck men det bestående är den framtidstro och de investeringar som görs inom framförallt hamnverksamheten och industrin i det stora hamn-området. Vi var bland annat på ett stort golvföretag med 750 anställda. Väldigt automatiserad produktion som svalde enorma mängder timmer. I hamnen fanns också stora lager för bland annat salt till skandinavien. Just nu pågår en annorlunda kommunreform i den nordtyska delstaten. Istället för att slå ihop relativt små kommuner så inför man nu en fjärde nivå vid sidan av kommun, delstat och stat. Om jag tolkar sinnestämningen rätt så var det inte särskilt populärt med denna överbyggnad. Istället ville man i Wismar ha en riktig kommunreform. Den relativt nyvalde borgmästaren Thomas Beyer med en valperiod på åtta år tackade ja till inbjudan att komma till Kalmar i augusti. Det ska bli roligt att försöka hitta konstruktiva och konkreta samarbeten över östersjön, gärna ihop med vår andra vänort Gdansk. Det skulle vi alla vinna på.

* Det kom en opinionsmätning om partiledarnas popularitet. Håkan Juholt hade ett okej resultat med nästan 30 procent som gillade honom. Närmare hälften hade ingen uppfattning. Sunt mot bakgrund av att han varit vald i ett par veckor. Rubriken i Aftonbladet förvånade: ”Uselt Juholt”. När Fredrik Reinfeldt var nyvald och fick ungefär samma siffror så hade samma tidning rubriken ”Bra start för Reinfeldt”. Det är uppenbarligen skilnad på folk och folk.

* I en rapport från Svenskt Näringsliv kring arbetsmarknaden pekas Kalmar län ut som ett bekymmersamt län. Detta på grund av att matchningen mellan arbetssökande och företag ej fungerar särskilt bra i länet. Med andra ord riskerar vi att tappa tillväxt och utveckling på grund av brist på kompetent arbetskraft. Jag hoppas att denna rapport kan hjälpa till i strävan att få loss mer resurser till Kvalificerad yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildningar och fler universitetsplatser. Det måste ju vara ett fruktansvärt slöseri att inte ge arbetslösa en adekvat utbildning anpassad efter företagens behov. Allt annat vore ju slöseri med både mänskliga och samhälleliga resurser.

* Det blir nu allt tydligare att Kalmar län kommer att hamna i en valsituation mellan en sydsvensk region och ett östra Götaland.

* Nu är distriktskongressen i Högsby genomförd. Lena Segerberg är ny ordförande efter Håkan Juholt. Peter Wretlund kom in som ny ledamot i VU tillsammans med Inger Rydbrink från Nybro. Omvalda blev undertecknad och Anders Henriksson. Håkan Juholt höll ett kanon-tal. Faktiskt bättre än det han höll på partikongressen och det var ju inte direkt dåligt. I samband med avtackningen kom både Anders Svärd (c) och Catrine Pålsson Ahlgren (kd). Det blev riktigt underhållande när Nils Erik Gustafsson från Nybro körde en miniatyr av ”Här är ditt liv”.

I veckan som kommer är det mycket känslor inombords när vi äntligen får inviga Guldfågeln arena under måndagen. Resten av veckan tillbringas i Bryssel tillsammans med arbetsutskottet och förvaltningscheferna.