Viktig dag för Kalmar!

Idag har vi haft en pressträff kring lokaliseringen av Linnéuniversitet i Kalmar. Vi har processat denna fråga under ett par års tid och mot den bakgrunden känns det väldigt skönt att kunna gå vidare med en tydligare inriktning. Extra glad är jag för att vi under resans gång har resonerat ihop oss mellan partierna i kommunstyrelsen. Det är ett styrkebesked från Kalmars sida som vi kommer ha stor glädje av.

Förslaget till kommunfullmäktige är att lokalisera universitet till norra delen av Fredriksskans och till Ölandshamnen där man redan idag har verksamhet. När det gäller Fredriksskans så ska det fortsatta utredningsarbetet vara inriktat på att förena dessa planer med friidrott, skolidrott och bostäder.

Lägger man därtill planerna på en markanvisningstävling för kvarteret Gesällen och Muren på norra Kvarnholmen med handel (livsmedel bland annat), bostäder och parkering så växer bilden fram av en helt ny stadsdel i Kalmar. Allt detta ska dessutom förenas med strandpromenader, bryggor och gröna rum.

I Ölandshamnen ska planerna på nya lokaler för universitetet förenas med tankarna på ett hotellbygge.

Vi kommer nu dra igång ett omfattande arbete för att bland annat titta på framtida användning av de lokaler som universitetet genom detta kommer lämna de kommande åren. Det gäller Brofästet och norra Malmen. Här ska vi exempelvis belysa om det är möjligt att lokalisera kommunala förvaltningar och på det sättet frigöra lokaler för ytterligare centrala bostäder.

Vid sidan av allt detta tog vi också, enhälligt, beslut om en avsiktsförklaring för ett Kulturcentrum mellan Linnéuniversitetet , Byteatern, Gymnasieförbundet och kommunen. Tanken är att på Tullslätten samla all gemensam verksamhet. Bland annat folkbibliotek, universitetsbibliotek, Monokrom, Kulturskolan och Byteatern.

Genom dessa beslut och dessa inriktningar så lägger vi grunden för väldigt mycket stadsutveckling i Kalmar. Vi lägger grunden för stora investeringar, spännande verksamhetsutveckling och fler bostäder. Jag är alldeles övertygad om att dagens enhälliga beslut kommer vara väldigt viktiga när vi om tio år tittar tillbaka på och ser vad som skett.

Jag är helt enkelt glad idag!