Inskränktheten är tydlig

Under mitten av 90-talet hade jag förmånen att få sitta i kommunfullmäktige i Borgholm. Min sejour blev inte särskilt lång, cirka två år. I likhet med många av mina kompisar så bar sedan flyttlasset iväg från Öland och regionen.

Den absolut viktigaste frågan vi har framför oss är att vända denna långa negativa utveckling för hela vår region. Vi måste vara så pass attraktiva att yngre människor åtminstone överväger möjligheten att stanna kvar i regionen. Det innebär naturligtvis inte att ungdomar inte ska uppmanas att ut och resa och se sig omkring i världen. När jag växte upp så var det väldigt många som inte ens tänkte tanken att stanna kvar. Arbetsmarknaden var dyster, industrier lades ned, högskolan i Kalmar var i sin linda och framtidstron var inte särskilt ljus.

Idag är det faktiskt annorlunda. Arbetsmarknaden är betydligt ljusare, Kalmar har lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna. Vi har blivit universitetsstad och jag upplever framtidstron som väldigt stark. Även synen på samarbete mellan kommunerna har blivit bättre. Kommunledningarna upplever att vi sitter i samma båt och helt enkelt måste samarbeta för att gemensamt lyfta regionen.

Tydligast är ändå detta bland invånarna i respektive kommun. Man bor på en plats och arbetar på en annan. Från Borgholms kommun pendlar dagligen 770 personer in till Kalmar för att arbeta. Till Borgholm från Kalmar pendlar 231 personer. Från Mörbylånga kommun pendlar varje dag 2533 personer in till arbete i Kalmar. Åt andra hållet 771.   

Döm därför om min förvåning när jag läser Ölandsbladet på torsdagsmorgonen. Mikael Larsson som företräder det ledande majoritetspartiet i Borgholm, centern, lär ha fällt följande kommentar: ”Kalmar är en jävla stad”.

Nivån är så låg att det egentligen inte bör kommenteras men jag dristar mig ändå till att ställa frågan om invånarna i Borgholms kommun är betjänta av att företrädas av denna inskränkthet. Hade jag varit en av de 770 personerna som varje dag pendlar till Kalmar så hade jag defintivt ställt mig frågan vad det är för nivå på politiken i den egna kommunen.