Revy, Arenan & bokslut

Sitter och går igenom veckan och morgondagens kommunfullmäktige på mitt rum i Stadshuset. Är väl inte en helt optimal disponering av en söndag men det är som det är. Fick under lördagen möjlighet att se www.kalmarsundsrevyn.se 

Även om det kändes konstigt att själv vara föremål för en del inslag så måste jag verkligen stämma in i hyllingskören. Anna, Martin, Owe, Eva och alla de andra som står på scenen är fullständigt fenomenala.

Det har ju återigen blivit en diskussion om Kalmars nya arena. Det blir det också på kommunfullmäktige imorgon då vi ska ta beslut om en detaljplan för det nya träningsområdet. Det är sålunda inte beslut om finansiering vilket man vill få det till. Jag måste erkänna att jag häpnade lite över den sammanställning över kostnader som Barometern hade i fredagens tidning.

Till exempel lyfter man fram Gång & cykelbron över E22 som en del av kommunens stöd till Kalmar FF och arenan. Beslutet om denna satsning togs före besluten om arenan och hade sålunda kommit till alldeles oavsett. Jag är lite förvånad över att man inte också beskriver den nya busslinjen till Hansa City som ett sätt för kommunen att stödja Kalmar FF. För det kan ju inte vara så att kommunen lyssnat på kommuninvånarna och de 1 200 personer som numera arbetar i Hansa City…

När det gäller gång och cykelbron glömmer man också bort att redovisa att Ikano och Sveafastigheter står för cirka  9 miljoner av investeringen. Inte heller nämns att den träningsanläggning som uppförs norr om arenan är öppen för alla föreningar. Det är sålunda inte något som byggs för Kalmar FF. Ointressant är också det faktum att KFF och övriga föreningar som nyttjar dessa planer får betala hyra för detta.

Den totala kommunala kostnaden för all infrastruktur och träningsplaner beräknas till 77.6 miljoner kronor, varav parkeringar på 8.5 miljoner (ej 17 miljoner som det står i Barometern). I den budget som kommunfullmäktige antagit finns totalt 69 miljoner avsatta, baserat på en uppskattning gjord 2006. Fördyringen beror bland annat på att index ökat under dessa år men också på att detljplanen inneburit kostnader för bland annat ”gabioner”. Det är murar i sten mot E22.

Jag tar gärna en debatt om Kalmars nya arena. Den kommer tillsammans med anläggningen som byggs norr om arenan bli ett riktigt lyft för både fotbollen och för evenemang av olika slag. Att vi dessutom kan bygga en helt ny stadsdel på Fredriksskans är också en fantastisk möjlighet. Jag tar också gärna debatten kring ekonomin. Kalmar kommun har absolut inget att skämmas för i jämförelse med andra kommuner. I Växjö tog man exempelvis enhälligt beslut om en ny arena under förra veckan. De kommunala kostnaderna överstiger med råge Kalmars. Likadant är det i andra städer.

Under fredagen släppte Svenskt Näringsliv sina enkätsvar från företagare som deltagit i deras undersökning om företagsklimatet. Pilarna pekar upp i Kalmar. Vi förbättrat oss på de flesta områdena. Mönsterås, Västervik och Kalmar lyfts fram i pressmeddelandet. Jag noterade särskilt att företagarna ger allt bättre betyg när de ska ta ställning till politikernas attityd till företagande.

I slutet av veckan fick vi också en sammanställning av bokslutet för 2010. Vi gör ett resultat på 77.1 milj, då är en engångsavsättning på 28.6 miljoner för arenan inräknad. Utan den skulle vi alltså nå en bra bit över 100 miljoner kronor. Vi har nu ett ackumulerat resultat för de senaste fem åren på 204.5 miljoner. Kalmar kommuns soliditet inklusive pensionsskulden är nu 7.8 procent. 2006 var den -2.3 procent.