100% svenskt kött i Kalmar

Med anledning av den tyska dioxinskandalen har jag fått en interpellation om huruvida Kalmars leverantör av kött i sin tur hämtar det från Tyskland.

Det känns bra att kunna ge ett tydlig besked på denna punkt. 100 procent av det kött som äts inom Kalmar kommuns verksamhet kommer från KLS/Ugglarps. Det vill säga, det är inte bara svenskt. Det är närproducerat också.

Jag är glad över att vi har tuffa upphandlingsregler som ställer krav på att kött och ägg ska ha producerats med en djurskyddsnivå på svensk nivå.