Kalmar har Smålands största flygplats!

Idag har Kalmar Airport redovisat siffrorna för december 2010 och summerat helåret. För andra året i rad blir Kalmar den största flygplatsen i Småland.

Det är ett tecken på att flygplatsen har ett hyggligt utbud men det är också en konsekvens av att vi i Kalmar inte har några reella alternativ till flyget om vi vill resa. Valmöjligheten mot andra trafikslag är markant större på andra platser i Sverige.

Ökningen under december motsvarade 21,6% fler flygresenärer än under motsvarande månad 2009. Med totalt 166 461 årsresenärer blev Kalmar Airport den passagerarmässigt största småländska trafikflygplatsen 2010. Årsresultatet 2010 motsvarar en ökning om 6% i förhållande till 2009.