Kalmar kommun ska självklart följa lagen!

Det var med stor förvåning som jag idag läste Barometern. Artikeln handlade om att Kalmar kommun inte vidtar åtgärder med stödutfodring för rådjur med anledning av den stränga vintern.

Jag utgick ifrån att Kalmar kommun precis som andra markägare/jägare följer gällande lagstiftning som ger en skyldighet att ägna sig åt viltvård. Stödutfodring under stränga vintrar är definintivt något som faller inom ramen för lagstiftningen.

Jag har mot denna bakgrund kontaktat serviceförvaltningen och uttryckt mitt defintiva ställningstagande för att Kalmar kommun, på detta område,  precis som på alla andra områden ska följa gällande lagstiftning!