Äntligen. Buss till Hansa City

Hansa City har växt rejält både som arbetsplats och handelsplats. Detta har lett till mycket starka önskemål om en busslinje som också trafikerar Hansa City.  KLT har därför fått i uppdrag att titta på frågan och på kommunstyrelsen i nästa vecka tas beslutet att ge KLT i uppdrag att genomföra detta genom att förlänga busslinje 402 från Skogsrået till Hansa City.

Kostnaden för detta blir 890 000 kronor under 2011. 

Trafiken startar till sommaren.