Ronny Nilsson kvar som ordförande i Kalmar airport

I samband med att Kalmar kommun år 2006 tog över Kalmar flygplats från statliga Luftfartsverket så tillfrågade jag den välkände entreprenören och KFF-profilen Ronny Nilsson om han ville bli ordförande i det nybildade kommunala bolaget. Efter en tids betänketid tackade han ja.

Under de fyra år som Ronny har varit ordförande har flygplatsen utvecklats mycket positivt. Antalet avgångar mot Stockholm är idag fler, likadant är det med chartertrafiken. Under 2009 blev Kalmar Airport Smålands största flygplats. Vi får se hur det går 2010.

Med anledning av att kommunfullmäktige om cirka en månad ska välja nya nämnder och styrelser så har jag frågat Ronny om han vill stanna kvar som ordförande. Utan särskilt lång betänketid så tackade han JA.

Ett bra besked för både Kalmar och dess flygplats. Vi behöver personer av Ronnys kaliber i den kommunala sfären.