Beslut om förbifart Rinkabyholm

Imorgon, tisdag, tar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att förskottera 230 miljoner till förbifart Rinkabyholm. Det möjliggör en byggstart 2013-2014 istället för 2019 eller senare. Kommunen får tillbaka sina pengar det datum vägen skulle ha byggts, dvs 2019. Räntekostnaden på cirka 50 miljoner får vi dock stå för.

Vi har gjort bedömningen att vinsterna överstiger kostnaden. Vi får i och med detta en i princip ny väg ända ner till Söderåkra. Vi får en säkrare trafikmiljö i Rinkabyholm och vi möjliggör en kraftig utbyggnad av bostäder i samhället. Nuvarande sträckning har i princip lagt en död hand över utvecklingen på grund av att Trafikverket inte accepterar mer trafikpåsläpp till den nuvarande vägen.

Med detta så kan också vi socialdemokrater bocka av det första vallöftet, tämligen kort tid efter valet.  

Rent principiellt är det dock åt skogen att kommuner ska behöva använda kommunala medel för att finansiera statliga vägar. Det är dock den princip som den nuvarande regeringen kör med och vill man få något gjort så får man ibland strunta i sina egna principer…