Förnyelse & Erfarenhet

Idag har valberedningens ordförande Birgitta Elfström presenterat förslaget till ordförande i nämnder och styrelser. Slutligt beslut tas på partiets representantskap den 15 november. Förslaget innebär en kraftig förnyelse och föryngring på ordförande-posterna i Kalmar kommun. Samtidigt säkerställer vi den erfarenhet som finns hos många av de politiker som varit med lite längre.

Av totalt 24 personer är 17 nya på sina positioner.  

Kommunalråd:
Johan Persson, Smedby, 36 år
Anette Lingmerth, Påryd, 50 år – ny

Dessa uppdrag är redan beslutade (på Socialdemokraternas årsmöte 20 mars).

Kommunfullmäktige:
Ordförande Roger Kaliff, Getingen, 65 år
1 vice ordförande Birgitta Elfström, Ängö, 59 år – ny

Omsorgsnämnden:
ordf Steve Sjögren, Rinkabyholm, 55 år

Kalmarsunds Gymnasieförbund:
ordf Mona Jeansson, Kvarnholmen, 60 år – ny

Barn- och ungdomsnämnden:
ordf Jonas Hellberg, Malmen, 31 år – ny

Kultur- och fritidsnämnden:
ordf Marianne Dahlberg, Rockneby, 43 år – ny 

Samhällsbyggnadsnämnden:
ordf Mattias Adolfson, Rinkabyholm, 35 år – ny

Servicenämnden:
ordf Dzenita Abaza, Oxhagen, 47 år – ny

Socialnämnden:
ordf Roger Holmberg, Smedby, 46 år – ny

Södermöre kommundelsnämnd:
ordf Elisabeth Gustavsson, Halltorp, 56 år

Valnämnden:
ordf Jan Bengtsson, Oxhagen, 66 år

Kommunfullmäktiges valberedning:
ordf Gunnel Akinder, Lindsdal, 65 år – ny

Revisionen:
vice ordf Christina Magnusson, Rockneby, 69 år – ny

Arbetsmarknadsberedningen:
ordf Ingvar Nilsson, Sandås, 66 år – ny

Kalmarhem:
ordf Roger Kaliff, Getingen, 65 år

Kalmar hamn:
ordf Annika Brodin, Funkabo, 43 år – ny

KSRR förbundsstyrelse:
ordf Steve Sjögren, Rinkabyholm, 55 år – ny

KSRR förbundsfullmäktige:
ordf Ann-Marie Engström, Malmen, 61 år – ny

Kalmar familjebad:
ordf Lasse Johansson, Malmen, 35 år – ny

Kalmar Energi:
vice ordf Marie Simonsson, Norrliden, 43 år – ny

Industriparken:
ordf Bengt Kronblad, Lindsdal, 68 år – ny

KIFAB:
ordf Kjell Henriksson, Sandås, 67 år