Positivt för Kalmar airport

Pressmeddelande från Kalmar airport

Trenden från augusti med ökad tillströmning av flygresenärer håller i sig och har ytterligare förbättrats under september jämfört med fjolårets månadsresultat. Årets augustiresultat blev +7,4%. I september blev  utfallet +10,5% – därav i den reguljära inrikestrafiken +12,6% och i den internationella chartern +2,6%. Det goda septemberresultatet kan delvis tillskrivas den nyinsatta eftermiddagsturen Kalmar-Arlanda v v med flygbolaget Blue 1 som ansvarig för utförandet i samarbete med SAS. Turutbudet till Stockholm (Arlanda resp. Bromma flygplatser) har genom denna utökning – inkl. införandet av ytterligare en söndagstur – ökats från 74 till 86 flygrörelser varje vecka. Det reguljära trafikutbudet tangerar nu den ”all time high” som flygplatsen hade under början av 1990-talet när Linjeflyg hade 8 avgångar/ankomster till/från Stockholm varje vardag.

Chartertrafiken uppvisar en måttlig ökning i september men ökade med nästan 29 % under  augusti och ligger på en för perioden januari – september ackumulerad ökning om hela 15,8 %.

– I takt med konjunktursvängningen och det bredare turutbudet kan vi nu räkna med en stadig uppgång i efterfrågan på flygtjänster, säger Hans Hjertonsson, VD vid Kalmar Airport. Detta är mycket välkommet för konsolidering av flygplatsverksamheten efter det utpräglade lågkonjunkturåret 2009 samt för att kompensera flygbortfallet i april i samband med det isländska vulkanutbrottet, då flygplatsen förlorade ca 3 000 resenärer. Stärkta av uppgången jobbar vi oförtrutet vidare på flygplatsen med att utveckla och anpassa flygmöjligheten efter såväl tjänsteresenärernas som privatresenärernas behov av en väl utvecklad infrastruktur i regionen.