Helsingborg & Kamras

Det har varit en tämligen full vecka. Först en mycket lyckad resa med Kalamrsund promotion till Polen. Sammanlagt var ett par hundra personer med på resan, det var folk från näringslivet och kommunerna i nästan hela länet. Just detta att gå över kommungränserna och tala om hela regionen tror jag är det lyckosamma med Kalmarsund promotion. Jag är tämligen övertygad om att vi nästa år kommer att vara det dubbla antalet som reser. Förhoppningsvis är det också fler politiker som då följer med, jag var den enda den här gången.

Under den resterande veckan har det varit mycket fokus på planfrågor. Vi har under torsdagen ett mycket bra möte där trafikfrågorna och infrastrukturen sattes i fokus. Ett av de mer spännande inslagen kom från Helsingborg där det verkligen hänt saker de senaste åren. Före Helsingborg ligger Malmö och före Kalmar ligger Helsingborg. Just detta, att snegla lite på och ta intryck av de lite större städernas lösningar tror jag är en framgångsfaktor för Kalmar. Vi kommer aldrig att kunna ligga först eller bygga mest, istället handlar det om att inspireras och hämta inspiration och sedan omvandla detta till Kalmar och våra förutsättningar.

Klart är i alla fall att alla dessa planer som nu är på gång i både centrala Kalmar och utanför Kalmar så kommer det hända väldigt mycket de kommande åren. Det behövs. Vi har alla förutsättningar att växa med den närhet till vatten och den kulturmiljö som här finns. Dessutom har vi fortsatt lägst arbetslöshet och vi har vi blivit universitetsstad. Nu gäller det att omvandla alla dessa bottenplattor till att bli trampoliner.

Under torsdagen kom en ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting. 2010 ser ut att bli ett bra år för Sveriges kommuner, så också i Kalmar. Redan nästa år säger man dock att översskotten ser ut att halveras. En förklaring till detta är att regeringen sänker statsbidragen 2011 med sammanlagt 12 miljarder, vilket för Kalmars del motsvarar 55 miljoner. Det ska bli intressant att se om regeringen står fast vid detta när budgeten presenteras om ett par veckor.

Idag överlämnande konstnären Lena Kamras ett konstverk som ska pryda mitt kontor. Det är en färgglad tavla med härliga Kalmar-motiv. Tack Lena!