Kalmarvalet och kriskommission

Även om det defintiva valresultatet ännu inte är fastställt vill jag återigen passa på att tacka alla Kalmarbor för det förtroende som vi socialdemokrater återigen fick. Vi ska, som jag sa på valnatten, förvalta det förtroendet på ett ödmjukt och pragmatiskt sätt. Vi kommer fortsätta sätta Kalmar före partipolitiskt käbbel och vi kommer fortsätta sträva efter breda lösningar och samverkan över blockgränserna och kommungränserna. Vi kommer fortsätta med att bygga vidare Kalmar genom en god dialog med våra kommuninvånare och vårt näringsliv.

Mot bakgrund av att det inte gått så bra överallt beslutade igår socialdemokratiska partistyrelsen att tillsätta en kriskommission som får i uppdrag att dels titta bakåt men också speja framåt. Jag är en av fem som ska leda detta arbete under några månader. Det ska bli spännande att få vara en del av en nystart för socialdemokratin i det här landet.

Utgångsläget är gott. Det kan bara bli bättre!