Kalmar havsbad

Havsbad Kalmar 100913_Del4     – Klicka på länken så får ni upp bilden.

Har precis haft en pressträff tillsammans med arbetsmarknadsberedningens ordförande Mattias Adolfsson. Där har vi presenterat på planerna på ett Kalmar havsbad.

Vi har väldigt tydliga skrivningar i vår valplattform om hur vi vill öppna upp Kalmar mot vattnet med strandpromenader och bryggor. Den här platsen, från Kallbadhuset och vidare utmed Tjärhovsgatan, är en av Kalmars allra mest fantastiska platser. Vy både mot slottet, Kalmarsund och Öland.

Vi har tidigare presenterat tankar om en bro mellan Kattrumpan och Laboratorieholmen och en längre brygga i Kalmarsundsparken. Om vi får fortsatt förtroende kommer vi i budgeten som läggs i höst att ge arbetsmarknadsenheten och serviceförvaltningen i uppdrag att sjösätta dessa projekt.

Vår förhoppning är att vi ska kunna ha en ny brygga eller strandpromenad per år. Satsningen på gästhamnen inför denna sommar ska ses som en första etapp.

Jag tror ingen idag kan påstå att Kalmars satsningar på besöksnäringen och ökad attraktionskraft har varit fel. Det är satsningar som har betalat sig ekonomiskt och varit till stor glädje både för Kalmarbor och besökare.