Bättre nyföretagande

Nyföretagarcentrum släpper varje halvår statistik över nyföretagandet i landets alla kommuner. Kalmar fortsätter att klättra. Från plats 139 2008 till plats 63 under år 2009. Första halvåret 2010 så hamnar vi på plats 42. Vi har 7.2 nya företag per 1000 invånare.

Jag tror detta är en av flera förklaringar till att vi nu också har den lägsta arbetslösheten bland jämförelsekommunerna: Halmstad, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Problematiskt för länet som helhet är att hälften av länets kommunener befinner sig i botten.

Här är placeringen i rankingen för länet och jämförelsekommunerna av totalt 290 kommuner:

Länets kommuner:

Borgholm 20

Kalmar 42

Mörbylånga 129

Västervik 164

Vimmerby 188

Oskarshamn 196

Högsby 238 / Nybro 238

Torsås 246

Hultsfred 275

Mönsterås 281

Emmaboda 282

Jämförelsekommunerna:

Kalmar 42

Växjö 81

Halmstad 87

Kristianstad 73

Vill ni gräva mer i siffrorna kan ni gå in på www.nyforetagarcentrum.se