Framåt eller Bakåt?

Ska Kalmar bakåt eller Fortsatt Framåt

De borgerliga partierna i Kalmar kommun har nu presenterat sitt valmanifest. Här är min kommentar.

–         För 1.5 år sedan var de borgerliga partierna motståndare till en skattehöjning på 40 öre. Ett halvår senare ställde man sig bakom nivån på skatten. Nu vill man återigen sänka skatten men inte med 40 öre utan med 1.30. I pengar motsvarar det drygt 130 miljoner kronor som ska tas från skola, vård och omsorg. Detta säger man sig vilja göra utan att presentera ett enda öre i besparingar. Istället presenterar man ett valmanifest med utgiftsökningar. Det skapar inte trovärdighet.

–         Värt att notera är också att förskotteringen av E22 förbi Rinkabyholm inte nämns i manifestet. Inte heller nämner man överhuvudtaget ordet idrott eller de behov som finns av satsningar inom detta område. Helt borta är också den snabbast växande branschen i Kalmar, besöksnäringen. Inte med ett ord berör man vikten av fritidsgårdar som centern tidigare i valrörelsen lyft fram. Tomt på besked är det också när det gäller Kvarnholmens framtid och behovet av ett parkeringshus. Det finns heller inga ambitioner när det gäller att öka planberedskapen och därmed bostadsbyggandet.

–         Skulle det här dokumentet ligga till grund för en majoritetsbudget efter den 19e september så skulle ett lämpligt namn vara Kalmar Bakåt.