Fortsatt framåt för idrotten!

 

Idag är det Idrottens dag i Kalmar. Mot den bakgrunden

vill vi här ge besked om hur vi vill fortsätta satsa på idrotten och

föreningslivet i Kalmar kommun. Redan för fem år sedan lanserades

”idrottspaketet” som var en satsning på att skapa bra och moderna

idrottsanläggningar i kommunen. Mycket av detta är nu genomfört och en

hel står i begrepp att påbörjas. Den satsning på idrotten och

föreningslivet som gjorts och kommer att genomföras är utan tvekan den

största i Kalmar kommuns historia. Detta är en tung del i den samlade

strategin för att vända utvecklingen för Kalmar och skapa en

attraktivitet som leder till befolkningsökning, fler besökare och en

friskare egen befolkning.

Här är ett axplock av det som har färdigställts unde den senaste mandatperioden:

* Lindsdals nya idrottsplats.

* Nytt toppmodernt testcentrum i kvarteret Nötskrikan.

* Ny naturgräsplan och klubbstuga på Gröndals idrottsplats

* Ny konstgräsplan på Södra Utmarkens idrottsplats.

* Ny sporthall i Trekanten

* Ny ridanläggning i Smedby

* Renovering av sporthallen i centrum.

* JO Waldner hallen för bordtennis.

* Renovering av skyttelokaler på Skälby

Just nu pågår dessutom byggnation av den nya fotbollsarenan och de nya

träningsplanerna norr om arenan. Igår var det spadtag för den nya

ishallen intill sporthallen. Vid årsskiftet sätts spaden i jorden för

en ny sporthall och allaktivitetshus i Rockneby. Vi har dessutom höjt

både föreningsbidragen och investeringsstödet till kommunens föreningsliv.

Vi vill vara väldigt tydliga på en punkt. Kommunen kommer aldrig att

kunna ersätta allt det ideella arbete som sker i vårt föreningsliv.

Skulle vi få en utveckling där det ideella föreningslivet inte ”orkar”

med längre så kommer vi bli en fattigare kommun både socialt och

ekonomiskt. Rent kostnadsmässigt skulle det bli en katastrof. Mot den

bakgrunden har vi socialdemokrater alltid slagits för att stödja

föreningslivet. Vi kommer fortsätta göra den prioriteringen. Just nu

har vi 100 föreningar som har aktiviteter för åldrarna 7-20 år. Det är

en fantastisk siffra som vi är stolta över. Men vi är inte nöjda med

det. Vi vill slå vakt om det föreningsliv vi har men ser gärna också

fler föreningar för alla åldrar i vår kommun.

Under den kommande mandatperioden vill vi gå vidare med satsningar på idrottsanläggningar och föreningslivet. I vårt valmanifest som snart kommer att presenteras i sin helhet slår vi fast följande:

1. Vi vill komplettera det pågående utredningsarbetet om en samlad idrottsanläggning i Ljungbyholm till att också omfatta en sporthall.

Genom att göra detta samlat så finns möjligheter att samutnyttja exempelvis

omklädningsrum.

2. Det är brist på sporthallskapacitet i centrala Kalmar. Detta

gäller för exempelvis innebandy, gymnastik och skolorna. Sedan

tidigare finns ett uppdrag att utreda ett nytt klubbhus för Kalmar

södra på södra Utmarken. Vi vill nu gå vidare och lösa detta genom att

bygga en ny sporthall på södra Utmarken. Denna hall kan då också inrymma

omklädningsrum och klubbhus som skulle ha funnits i ett eget klubbhus för Kalmar södra. Vi vill även undersöka möjligheten för en

skatepark i anslutning till detta.

3. Fotbollen flyttar från Fredriksskans nästa vår. Vi vill nu starta

upp arbetet med ett framtida Fredriksskans med friidrott, skolidrott

och bostäder. Detta arbete ska ske i god och konstruktiv dialog med

föreningarna och skolan. Vi är alldeles övertygade om att vi kommer

att kunna förena de intressen som finns. Vi vill som en del i detta

öppna upp för byggnation av en multihall på området. För att klara

finansieringen av denna vill vi pröva förutsättningarna för bostadsproduktion

kring nuvarande a-plan. I denna multihall vill vi också försöka hitta en efterlängtad lösning för alla seniorer som vill ägna sig åt boule inomhus.

4. Kalmar tennisklubb är trångbodda och vill i egen regi bygga ut

sin anläggning. Om detta förs nu en dialog. Vi är positiva till att

hitta en lösning.

5. Med alla våra fina anläggningar som har byggts och är på väg att

byggas så växer också intresset och möjligheterna för idrottsturism.

Det handlar om idrottsevenemang, turneringar och tävlingar som redan

idag fyller våra hotell, vandrarhem och skolor. Dessa arrangemang ger

också en välbehövlig slant till våra föreningar. Här har föreningarna

och kommunen en stor möjlighet att öka intäkterna och utnyttja

anläggningarna ännu bättre.

 Vi vill mot den bakgrunden gå ett steg till och inrätta en samordnare

för idrottsturism med placering på Destination Kalmar. Denna person

ska hjälpa, initiera, marknadsföra och samordna föreningslivet med

syfte att dra ännu mer idrottsturism till vår kommun. Vi är övertygade

om att en sådan tjänst betalar sig själv med de intäkter som kommer

till både föreningar och Kalmar kommun genom ökad idrottsturism.

 6. Vi kommer under den kommande mandatperioden noga följa utvecklingen av

ekonomin i vårt föreningsliv. Vi är inte främmande för att återigen

göra en riktad höjning av föreningsbidragen och investeringsbidragen

till föreningslivet. Även om denna artikel handlat uteslutande om

idrott på idrottens dag får vi inte glömma bort att föreningslivet i

Kalmar består av mycket mer än idrott. Det handlar om

hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och mycket mer. När vi öppnar

upp för ökade föreningsbidrag så berörs naturligtvis också dessa.

Kalmar kommer inte klara av att gå Fortsatt Framåt utan ett rikt

föreningsliv.

Vi gör bedömningen att vi kan klara av finansieringen av dessa satsningar.

Vi vet att det finns önskemål om mer och om andra satsningar. Vi

stänger inte dörren för dialog om detta men i dagsläget är det denna

prioritering vi gör. För att stå starkt måste Kalmar även i framtiden

ha en god kommunal ekonomi.

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande

Lasse Johansson (s)

Ledamot kommunfulmäktige / Kultur & fritidsnämnden