Broarnas stad och ny ishall

Jag har fått många positiva reaktioner på förslaget om att knyta ihop Kattrumpan med Laboratorieholmen via en träbro. I det valmanifest som vi snart presenterar ingår ett resonemang om att vi vill göra Kalmar till lite av en broarnas stad. Här ingår också tanken på en längre och mer rejäl brygga rakt ut i Kalmarsund vid just Kalmarsundsparkens badplats.

I just broar och strandpromenader finns en stor potential för Kalmar att knyta an till våra fantastiska vattenmiljöer. Jag är alldeles övertygad om att en satsning på detta skulle göra Kalmar än mer attraktivt för både kommuninvånare och besökare.

Nu har jag precis varit och tagit ett första spadtag till den nya ishallen i Kvarteret Nötskrikan. På plats fanns företrädare för både hockeyklubben och konståkningsklubben som alla vittnade om behovet av mer istider. Med denna nya träningshall så ökar också möjligheterna till ökad idrotsturism. Centrum för Idrott & Hälsa har räknat ut att vi redan idag har idrottsturism som ger 18 175 gästnätter. Tänk vilken potential vi har när alla anläggningar, från arenan till ishall och nya Fredriksskans står klara.

Igårkväll hann jag faktiskt se partiledarutfrågningen av Mona Sahlin. Jag tycker hon klarade det fint men brukar sällan lita på min egen ”opartiskhet” när det gäller denna typ av utfrågningar. Därför var extra roligt att läsa Aftonbladet idag, enligt den mätning som tidningen gjort så blev betyget riktigt gott. Det kan hon behöva. Det har ju varit lite motigt på nationell nivå sista tiden…