Vi vill förskottera E22 förbi Rinkabyholm

Socialdemokraterna i Kalmar kommun har drivit på hårt för att E22 förbi Rinkabyholm ska komma med i den nationella vägplanen. Detta genom både lobbying och genom att kommunen genom avtal med Vägverket finansierat förstudie och vägutredning, detta till en total kostnad av cirka tre miljoner.

Vid Regionförbundets styrelsemöte i juni framkom att Trafikverket planerar en byggstart till 2018-2019 vilket är fullständigt oacceptabelt.

Vi behöver komma igång med förbifart Rinkabyholm så fort som möjligt. Den borde redan varit byggd. Trafiksäkerheten genom Rinkabyholm är direkt farlig och vi behöver också totalt sett i kommunen ha fram fler bostäder. En ny förbifart öppnar upp för mycket bostäder i Rinkabyholm. Vi socialdemokrater är mot den bakgrunden beredd att göra som Skåne och Västra Götaland, nämligen förskottera de 230 miljoner som förbifarten kostar. Det här är fråga som vi bedömer som så viktig att vi går till val på den.

Med en förskottering så skulle vi kunna få en byggstart 2014. Vi skulle också kunna starta upp arbetet med en fördjupad översiktsplan för hela Rinkabyholm med syfte att få fram fler bostäder men också se studera behovet av ytterligare lokaler för skolan och förskolan.

En förskottering i fem år skulle innebära en total nettokostnad för Kalmar kommun på 50 miljoner kronor. Mot bakgrund av att kommunen är stor markägare i östra Rinkabyholm bedömer vi det som fullt möjligt att finansiera förskotteringen genom exploateringsintäkter.

Sitter vi kvar i majoritetsställning kommer vi att lägga ett förslag med denna inriktning direkt efter valet