Från högst till lägst!

Har för en liten stund sedan presenterat rapporten ”Från högst till lägst”. Den beskriver hur Kalmar gått från en situation då vi alltid legat högst gällande arbetslösheten till dagens situation då vi ligger lägre än riket och lägre än våra jämförelsekommuner, Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad.

Med mig på träffen i Krusenstiernska var min gamle vän, förre finansministern Pär Nuder. Här följer lite bilder från vår pressträff och givetvis rapporten Från högst till lägst