Flyget avgörande för Kalmar!

Under 2006 tog Kalmar kommun över ansvaret för Kalmar Airport. Syftet med övertagandet var att få till stånd en utveckling av kommunikationerna till och från Kalmar. Staten genom Luftfartsverket hade mycket begränsade ambitioner på detta område. Sedan 2006 har sedan regeringen tagit beslut om att överföra ett flertal flygplatser till kommuner runtom i landet. Man har tydligt deklarerat att kommunerna måste ta över om man vill ha kvar flygplatsen på orten.

Sedan övertagandet har antalet flygavgångar ökat. Vi har genom god dialog lyckats ha kvar SAS och vi har fått en ny operatör i Kalmarflyg. Antalet charteravgångar har ökat.

Under 2009 blev Kalmar Airport för första gången på många år Smålands största flygplats.

I samband med övertagandet av flygplatsen skrevs ett avtal som innebar att flygplatsens skulder skrevs av, att ett stort antal byggnader som idag hyrs ut övergick från staten till kommunen och kommunen fick också ett engångsbelopp på 13.5 miljon.

Under åren som gått har cirka 9 miljoner av dessa medel förbrukats. I huvudsak har dessa medel använts till investeringar i den av kommunen ägda flygplatsen. Kalmar Airport har också årligen fått cirka fyra miljoner i stöd från staten med undantag för 2007. Dessa bidrag till kommunala flygplatser kommer från år 2012 att ingå i den ”påse” som varje region får för infrastruktur. Regionförbundet har tagit beslut om att även framåt stödja Kalmar Airport utifrån detta.

Socialdemokraterna i Kalmar kommun ser flyget som en helt avgörande fråga. På grund av vårt geografiska läge är vi helt beroende av flyg till och från Kalmar. Att lägga ned Kalmar Airport skulle få tre mycket allvarliga effekter:

  1. Många befintliga företag skulle definitivt överväga att flytta från Kalmar-regionen.
  2. Företag som vill etablera sig i Kalmar skulle inte göra det. Man kan inte vara verksam på en ort som det inte går att ta sig till på ett smidigt och snabbt sätt.
  3. Den växande besöksnäringen i hela regionen skulle få sig en allvarlig knäck med minskad sysselsättning som följd.

 Mot denna bakgrund är värnandet av flygplatsen i Kalmar en oerhört viktig fråga för oss socialdemokrater. Får vi fortsatt förtroende att leda Kalmar kommun kommer vi att satsa på flygplatsen, inte tvärtom. Vi går till val på att göra nödvändiga investeringar i den av kommunen ägda flygplatsen. Vi vill också fördjupa samverkan med flygoperatörerna med syfte att få ännu fler avgångar till och från Kalmar. Detta givetvis tillsammans med bland annat Regionförbundet.

Kalmar ska FRAMÅT – inte BAKÅT!