Förvirringen tycks total

Borgerligheten i Kalmar har de senaste dagarna gjort lite inlägg om bostadspolitiken i Kalmar. Det föranledde mig att skriva ett svar. (Se nedan). I dagens version av Barometern får jag svar från moderata vice ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Jonas Lövgren och Kristdemokraternas Monica Bengtsson.

Av svaren att döma så är förvirringen på den borgerliga sidan total. Å ena sidan försvarar Lövgren att man röstade nej till mer resurser när det gäller att fördubbla antalet detaljplaner å andra sidan skriver han att det krävs mer resurser. Monica Bengtsson å sin sida hävdar även nu att det var rätt att säga nej till mer resurser för man tror på den nya planprocessen. Samtidigt var Malin Petersson (m) ute i radion för några dagar sedan och tyckte att det behövdes en helt ny planprocess… Hänger ni med?

Här kan ni, hur eller hur läsa mitt inlägg.

Jag tar mig för pannan!

Borgerligheten i Kalmar tycks ha drabbats av valfeber. På något annat sätt går det inte att förklara de senaste dagarnas utspel om byggande och bostadspolitiken i Kalmar. Under hela denna mandatperiod har vi satsat resurser och ökat byggandet i Kalmar. Åk runt i kommunen så kan ni se hur det byggs både här och där. Vi har just nu samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Vi är i slutskedet av en helt ny översiktsplan. Vi har tagit fram vindbruksplaner. Vi har möjliggjort ett antal hundra vilatomter. Vi har skjutit till kraftigt med resurser för att fördubbla antalet detaljplaner. Vi har gjort stora satsningar på mark och planeringsenheten som arbetar med de övergripande planfrågorna och exploateringar. De satsningar vi gör uppmärksammas och leder till att det numera finns ett stort intresse för att investera och bygga i Kalmar. Så var det inte tidigare.

Under de fyra år jag har haft förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i Kalmar så har det varit fokus på att öka bostadsproduktionen och få en bättre planberedskap när det exempelvis gäller mark för företag som vill etablera sig.

Utan att blinka vågar jag påstå att den planberedskap vi nu håller på att bygga upp är den högsta som Kalmar någonsin haft. För att möjliggöra detta har vi satsat resurser, förändrat vårt sätt att arbeta och haft en god dialog med byggföretag. Naturligtvis är detta en process som ständigt måste pågå. Med den grund som nu är lagd så finns mycket goda möjligheter att kraftigt öka bostadsproduktionen av både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det behövs om Kalmar ska kunna hävda sig i konkurrensen och kunna ta emot alla de människor som vill flytta till vår fina kommun.

Mot denna bakgrund kan jag inte låta bli att häpna över borgerlighetens utspel den senaste veckan. I radion slår oppositionsrådet Malin Petersson (m) fast att man vid en borgerlig valseger minsann ska sjösätta en aktuell översiktsplan. Det är inget svårt löfte att ställa ut. Hela arbetet med en ny översiktsplan blir ju klart på senhösten. Moderaterna kräver också att det ska byggas på Fredriksskans när fotbollen flyttar. Inte heller det är något svårt löfte att ställa ut. Jag har själv drivit frågan sedan jag tillträdde 2006 och förslaget finns också med i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen.

Så sent som för några månader sedan röstade kommunfullmäktige om förslaget att skjuta till resurser för att fördubbla antalet detaljplaner. Hela borgerligheten röstade emot. Nu gnäller man över att det är för få detaljplaner som produceras. Jag tar mig för pannan. I alla sammanhang när jag under mandatperioden har slagits för ökad bostadsproduktion så har antingen hela eller någon del av borgerligheten haft invändningar. Partierna har dessutom på nationell nivå tagit bort stödet till att bygga mindre hyresrätter.

Mot hela denna samlade bakgrund så kan jag inte låta bli att uttrycka ordet valfeber när de borgerliga partierna nu helt plötsligt börjar prata om behovet av ökad bostadsproduktion. Den borgerliga trovärdigheten på området är inte direkt hög.

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande