Tänkvärt från Åsa Petersén

Åsa Petersén är tidigare ledarskribent på Aftonbladet. Bor nu i Luleå.
Hon kommenterar här en cirkulärledare som varit införd bland annat i Barometern. Just diskussionen om hur vi bedömer män kontra kvinnor i politiken tror jag kommer bli ett stort diskussions-ämne framåt.

http://www.newsmill.se/node/22718