Svar kring cykelväg i Förlösa

Hej Albin!
 
Stort Tack för ditt mail. Mitt svar har blivit lite försenat på grund av att jag varit hemma med vår yngsta dotter som varit sjuk.
Jag är fullt medveten om att vägen mellan Förlösa och Lindsdal är omdiskuterad. Jag åker själv på sträckan ganska ofta på grund av att jag jagar i Kvilla. 
 
Vi har närmare Lindsdal anlagt ett antal gupp som syftar till att begränsa hastigheten. På raksträckorna är dock hastigheten alldeles för hög. Den bedömning som har gjorts är att en skyltning med 50 km/h skulle få dålig efterlevnad. En annan sak som komplicerar hela frågan är att vägsträckan tillhör Trafikverket (fd Vägverket) och således inte är ett kommunalt ansvar.
 
Det jag ändå kommer att göra med anledning av ditt brev och andra synpunkter på aktuell vägsträcka är att lyfta detta ärende i samtal med Trafikverket. Om de är villiga att gå ditt och många andras önskemål till mötes gällande cykelväg, som beräknas kosta 4.5 miljoner, så är jag beredd att pröva frågan om kommunal medfinansiering för att få detta till stånd.
 
 
Hälsar
 
Johan Persson