Svar på ledare i Barometern

Lägg käbbel åt sidan 

 

Först vill jag hälsa Barometerns nya politiska redaktör Ulf Wickbom välkommen till sitt nya uppdrag. Även om vi inte alltid kommer att landa i samma slutsats så uppskattar jag Wickboms skildringar av sakernas tillstånd.

 

I en ledare den 12 maj så analyseras en debattartikel som jag hade införd i Barometern måndagen den 10 maj. I ledaren ställs ett antal frågor och görs ett antal påståenden som jag vill bemöta.

 

Parkeringshus på Kvarnholmen. För att kunna komma fram med rejäla parkeringslösningar i anslutning till Kvarnholmen krävs ett ordentligt förarbete. Detta på grund av Kvarnholmens unika karaktär. Ett sådant arbete är nu gjort och har resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela vårt centrum. Här analyseras trafik, riksintresse, kulturmiljö, vatten och så vidare. Med detta som grund kan vi nu gå vidare i arbetet med att lösa parkeringsfrågan i Kalmar centrum och därmed också möjliggöra ytterligare bostäder och mer verksamhet.

Kvarnholmen ska inte bara överleva som centrum, det ska vara en motor. Förslaget som nu är på väg fram är en markanvisningstävling i kvarteret Gesällen och Muren. I de volymstudier som gjorts skulle man kunna landa i ett parkeringshus för 700 bilar samt bostäder och handel. Kommunens insats i detta är marken och de byggrätter i övrigt som skapas. Därtill kommer intäkter från avgifter och ett system med parkeringsköp.

Hyresgästföreningens rapport om hyror. Här har man jämfört 30 kommuner och kommit fram till att Kalmar ligger sämst till. I en annan rapport gjord av samma organisation, den så kallade Nils Holgersson rapporten jämförs taxor och skatt i landets alla kommuner. Här kommer vi på plats 122. När man lägger dessa två rapporter bredvid varandra så är det en sak som sticker ut och det är hyrorna som är högre i Kalmar. Detta gick vi igenom på kommunstyrelsen i måndags då Kalmarhems VD på ett tydligt sätt kunde visa orsaken, nämligen hög skuldsättning. Man har genom åren inte amorterat och skrivit av sina skulder i tillräcklig omfattning.

Det var detta som föranledde Kalmarhems nystart med ny styrelse, ledning och nya ägardirektiv under 2008. Det finns ingen genväg runt detta. Det handlar om att minska skuldsättningen och bygga förtroende. Detta kommer att ta några år och när vi är igenom detta kommer inte Kalmars hyror att sticka ut. Att påstå att jag har mörkat detta är ett lågvattenmärke. Snarare har väl jag i min roll som kommunstyrelse ordförande verkligen tagit i detta.

Ungdomsarbetslösheten. Det är bra att Ulf Wickbom lyfter detta. Under veckan kom siffror från arbetsförmedlingen som visade att Kalmar har en öppen ungdomsarbetslöshet på 2.5 procent. Det är lägst bland jämförelsekommunerna och lägre än riket. Vi har satsat mycket resurser på detta och kommer fortsätta med det.

 

Flygplatsfrågan och vår infrastruktur lyfte jag fram i en artikel i Barometern för drygt en månad sedan. Mot bakgrund av vår bristfälliga infrastruktur i övrigt är flyget i Kalmar helt avgörande. Jag kommer göra allt för att värna flyget och gärna se ännu tätare turer.

 

Tack för synpunkterna. Jag brinner för att utveckla vår del av landet och hoppas att vi kan föra en saklig diskussion om detta, även om det råkar vara valår. Vi har haft en så pass risig utveckling i Kalmar län under de senaste årtiondena att det nu är läge att lägga partipolitiskt käbbel åt sidan och mötas i ett rejält framtidsprogram, Kalmar 2020. Det är min ambition att bjuda in till efter valet. Under förutsättning att vi får förnyat förtroende förstås.

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande