Debattartikel i Barometern 10 maj

Kalmar ska framåt

 

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. För Kalmar var det dystert och för Kalmar län som region är siffrorna rent katastrofala.

 

Hela undersökningen bygger på ett antal beståndsdelar. En del är ren statistik över till exempel sysselsättning och nyföretagande. I denna del förbättrar Kalmar sin position. I den andra delen av undersökningen som rör om attityder och bemötande så blir betygen mycket sämre. Det  handlar exempelvis om infrastruktur, medias attityd till företagande, skolans attityd till företagande och kommunala tjänstemäns attityder.  

Jag vill vara väldigt tydlig. När det gäller sådant som rör Kalmar kommun så är placeringen fullständigt oacceptabel. Kalmar kommuns tjänstemän och politiker ska främja företagande och entreprenörskap. Varje chef i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska främja gott bemötande och god service hos sina medarbetare. Uppenbarligen så uppfattar inte vårt näringsliv att det är på det sättet. Här måste det ske en förändring och det snabbt. I mätningen nästa år ska vi vara bland de hundra bästa, sedan ska vi ännu högre.  

Vi är som kommun beroende av att vi har ett dynamiskt och växande näringsliv. I framförallt de små och medelstora företagen växer de nya jobben fram. Det är ur detta arbete som huvuddelen av kommunens skatteintäkter kommer. Utan ett växande näringsliv i Kalmar så blir det mindre pengar till skolan, vården och omsorgen. Självklart måste alla kommunal tjänsteman, i sin vardag, inse detta mycket tydliga samband mellan entreprenörskap och välfärd.  

Kalmar kommun kan liknas vid ett tåg som efter många år av hackande ändå börjat gå framåt. Vi har klarat lågkonjunkturen på ett hyggligt sätt. Vi har ett näringsliv som växer. Intresset för att investera i Kalmar är stort. Mot den bakgrunden har vi satsat stora resurser på att öka kommunens planberedskap.

 

Vi satsar också på att kommunen ska växa för att kunna vara med i konkurrensen om infrastrukturmedel och statliga och privata etableringar. Under 2009 hade vi den högsta befolkningsökningen sedan kommunsammanläggningen på 70-talet.  

Detta är den mycket tydliga politiska prioriteringen för Kalmar. Vi ska framåt! Vi ska bryta en långvarig negativ utveckling och erbjuda de barn och ungdomar som idag växer upp en valfrihet att själva avgöra om man vill vara kvar här eller ej när man blir vuxen. Man ska inte tvingas flytta på grund av att arbetsmarknaden är svag, utbildningsmöjligheterna är begränsade eller att tillgången på bostäder är låg. Så var det för några år sedan.

 

Kalmar har goda förutsättningar att gå rejält framåt de närmaste åren. Vi har ett antal hyggliga bottenplattor att stå på.

 

1.      Vi har blivit universitetsstad. Detta ökar förutsättningarna för att attrahera både mer forskning och fler studenter. Även antalet nya företag kan öka kraftigt om vi hanterar detta rätt. Därav kommunens stöd till Kalmar science park och inkubatorn.

2.      Vi har lägre arbetslöshet än både riket och jämförelsekommunerna. Vi är igenom strukturomvandlingen.

3.      Vi har god ordning och reda i kommunens ekonomi efter ett hårt arbete under denna mandatperiod. 2009 gjorde vi ett överskott på 83 miljoner. Min bedömning är att det inte blir mindre detta år. Vi behöver göra stora överskott, det innebär att vi slipper verkställa en redan beslutad upplåning till en del investeringar. Jag är också övertygad om att en skakig ekonomi med därtill följande ryckighet i politiken är direkt avskräckande för möjligheten att locka både nya invånare och nya företag. Vem funderar idag på att investera i Grekland?

4.      Vi har dragit igång ett arbete som går ut på att Hela kommunen ska leva. Det har handlat om enhetstaxa i kollektivtrafiken, inköp av mark för fler villatomter, sporthall i Trekanten och Rockneby, kustmiljöarbetet, deltagandet i Leader och mycket mer. På det här sättet ska vi hålla ihop kommunen och se till att det är stad och land, inte stad mot land. Jag är glad över att vi 2008 blev Årets landsbygdskommun.

5.      Vi har satsat stora resurser på vårt planarbete. Här har vi inte haft tillräckliga resurser tidigare. Nu är den fördjupade översiktsplanen för centrum ute på samråd, översiktsplanen för hela kommunen kommer ut på samråd till hösten. Vi har i strid med de borgerliga partierna beslutat att göra en satsning som innebär att vi fördubblar antalet detaljplaner per år, från 20 till 40.

6.      Vi har och ska ha en hög kvalité i den kommunala verksamheten. Detta mäts både genom öppna jämförelser och av SCB. Vi får höga betyg och det ska vi vara glada för och se till att bibehålla.

7.      Vi satsar väldigt mycket på att Kalmar ska vara en attraktiv stad för både invånare och besökare. I veckan fick Destination Kalmars VD Åke Andersson pris för Kalmars utveckling som besöks- och evenemangsstad. Vi satsar på slottet, på idrottsturism, sommarteater, bygger ut gästhamnen och vill satsa ännu mer på strandpromenader i vår vackra stad. Inget av detta har trillat ned från himlen. Det är frukten av hårt arbete och satsade resurser. Tillsammans med näringslivet på Kvarnholmen vill jag se till att vi under nästa mandatperiod kan kämpa oss till utmärkelsen Årets stadskärna i Sverige. Inom några veckor går vi ut med en markanvisningstävling för ett nytt parkeringshus vid landstingshuset.   

Får vi förnyat förtroende att leda Kalmar så kommer jag med dessa bottenplattor som grund bjuda in näringslivet och Kalmarborna till ett arbete som syftar till att ta fram ett konkret framtidsprogram för Kalmar. Kalmar 2020.

Jag har övervägt att dra igång det arbetet redan i år men bedömt att tidpunkten är bättre precis efter ett val. I ett sådant framtidsprogram ska vi blicka både utåt och inåt. Vi ska blicka över kommun- och regiongränser och sedan låta ett antal tydliga och mätbara mål växa fram för de kommande tio åren. Jag hoppas att vi ett sådant arbete kan lägga prestige och partipolitiskt käbbel åt sidan.