Jag är rädd för en smutsig valrörelse!

Jag bläddrade just igenom veckans tidningar och fastnade då för en krönika skriven av förre arbetslivsministern Hans Karlsson i Östran. Han precis som jag oroas över tonläget och tendenserna till en riktig smutsig valrörelse. Jag delar helt hans slutsats. Socialdemokraterna ska inte svara med samma mynt.

När man väl bläddrar igenom dessa tidningar så hittade jag två mycket konkreta exempel på desperation från borgerligt håll.

Det första är ett svepande uttalande från statsminister Reinfeldt där han påstår att de rödgröna inte bara vill avskaffa de statsliga bidragen till hushållsnära tjänster utan också hela systemet med ROT-avdrag. Naturligtvis vet Fredrik Reinfeldt att de rödgröna knappast vill avskaffa Rot-avdraget, istället har ju partierna nyligen enats om att bygga ut det istället.

Jag läser också om hur centerpartister och andra borgerliga politiker går till storms mot den föreslagna höjningen av bensinskatten på 49 öre under nästa mandatperiod. På fullt allvar påstår man att detta hotar den svenska landsbygden. Att man själva har höjt bensinskatten under den här mandatperioden talar man tyst om. Lika tysta är man naturligtvis om de egna förslagen kring höjd bensinskatt. Bland annat centern har på sitt förtroenderåd tagit beslut om att man vill höja bensinskatten med över en krona den kommande mandatperioden.

Naturligtvis så kommer snart någon duktig journalist att ”avslöja” detta dubbelspel och då framstår de ansvariga lokala och nationella politikerna som tämligen pinsamma. Bekymret är att detta falskspel inte bara slå mot dessa utan också mot politiken i stort.