Skärpning för Kalmar – Katastrof i länet

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet. Det var inga bra siffror för Kalmar. Vi hamnar på plats 169 vilket inte alls är bra. Vi ska i ett första steg kämpa oss upp mot de 100 bästa kommunerna.

Nu måste det arbetet intensiferas. Vi gör redan idag många insatser för att öka dialogen med näringslivet men uppenbarligen måste vi göra ännu mer. Visst är 169 bättre än för fem år sedan då vi låg på plats 229 men det är en klen tröst. Kalmar måste ha högre ambitioner än så.

Det som drar ned oss är framförallt enkätsvaren där ett par hundra företagare har betygsatt olika delar. När det gäller till exempel medias attityd till företagade hamnar Kalmar på plats 236. När det gäller skolans attityd till företagande blir placeringen 208. Värst är det när det gäller tillgången till infrastruktur, här blir placeringen 268. När det handlar om tjänstemännens attityd till företagande är Kalmar på plats 135.

Det finns dock några ljuspunkter andel i arbete, företagande och nyföretagande där vi hamnar på plats 79, 68 respektive 93.

Vi gör väldigt mycket företagsbesök, ordnar småföretagsmässor, ordnar näringslivspromenader, upphandlingsdag, träffar med lantbrukets organisationer, har nyhetsbrev och planlägger nya verksamhetsområden. Uppenbarligen behöver vi göra mycket mer. Det vi nu måste inrikta oss på är att på område efter område borra i vad vi kan göra för att förbättra företagens syn på Kalmar som en näringslivsvänlig kommun.

Vi ska göra vad vi kan som kommun men även andra såsom medias företrädare måste reflektera över vad man kan göra. Redan nu på fredag samlar vi alla chefer för förvaltningar och bolag och går igenom denna undersökning och tar upp en diskussion kring vad vi kan göra för att bli bättre.

Nu måste ett arbete genomföras som innebär att vi redan till rankingen nästa år placerar oss bland de 100 bästa.
Sedan ska vi klättra ännu mer.

Om siffrorna är för dåliga i Kalmar så är det rena natta i Kalmar län. Samlat får länet rena katastrof-siffrorna. Mot den bakgrunden är kommunövergripande initiativ som Kalmarsund promotion väldigt välkommet.

Här är siffrorna för länets kommuner:

Mönsterås – 51
Västervik – 92
Kalmar – 169
Borgholm – 195
Torsås – 199
Mörbylånga – 206
Vimmerby – 233
Nybro – 240
Emmaboda – 243
Hultsfred – 261
Oskarshamn – 280
Högsby – 285