Bra förslag i äldreveckan!

 

Omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren presenterade igår en satsning på Kalmars äldre. Alla över 75 år får åtta timmars hemtjänst i månaden utan behovsbedömning.

Den som vill ha hemtjänst kontaktar kommunen, som gör en förenklad bedöming och efter det får man sin hemtjänst. Man betalar enligt kommunens ordinarie taxa som tar hänsyn till hur stor betalningsförmånga man har.

– Detta är en fråga om valfrihet samtidigt som det är en rättvisefråga eftersom man betalar utifrån sin förmåga, säger Steve Sjögren.

Detta förslag som innebär mindre byråkrati och större valfrihet för Kalmars äldre invånare totalsågas av omsorgsnämndens vice ordförande Ingegerd Petersson (c). Hon lyckas i sina kommentarer att få detta till en konspiration mot hushållsnära tjänster i allmänhet. Jag tror få hängde med i dessa tankebanor. Snarare handlar det nog om att det snart är val och att man då måste vara allmänt motvalls. Tråkigt tycker jag.

Låt det gärna bli en debatt om de äldres situation i Kalmar men låt det inte bli en utveckling där man ska vara emot bara för att man ska vara emot…