Polis, brandkår och statsbidrag

Under förmiddagen var det kommunstyrelsens arbetsutskott. Mötet gick på en och en halv timme och var ganska innehållsrikt.

Här kommer några av punkterna:

* Vi ställde oss bakom ett förslag till samverkansavtal med polisen. Det stadgar ett samarbete mot bland annat langning och villa-inbrott. Överenskommelsen ska antas av kommunstyrelsen och gälla till och med 2011.

* Vi ställde oss på motsvarande sätt bakom ett samarbetsavtal med Trafikverket. Den nya myndigheten är en fusion av Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Vi enades om hur vi framåt ska organisera vår samverkan genom särskilt fokus på bland annat hållbarhet och samhällsplanering.

* Vi fick en information kring uppdraget att utreda kostnaderna och möjligheterna till ny organisation för brandkåren. I grunden finns ett förslag från Samhällsbyggnadsnämnden att ersätta nuvarande brandstation i Kalmar centrum med en ny station vid Ebbetorp samt en ny i city. Nu har detta belysts och man landar i en ökad driftskostnad på nästan 20 miljoner, detta främst på grund av den dubbelbemanning som krävs för två stationer. Mot den bakgrunden har frågan diskuterats i majoriteten och i nästa vecka kommer ett förslag till ett nytt utredningsdirektiv som prövar möjligheten att samla all verksamhet i EN ny station. Det är inte möjligt att gå vidare med det förslag som hittills har utretts. Det skulle innebära en utökad driftskostnad för räddningstjänsten med 50 procent. 

* Vi fick också en budgetuppföljning för mars månad som visar ett överskott på 59.4 miljoner kronor. Det är 41 miljoner bättre än budget. 

Under dagen har vi också fått besked om att de rödgröna vid en valseger kommer att ge kommuner och landsting statsbidrag på 12 miljarder under åren 2011-2012. Dessutom ska statsbidragen värdesäkras. Det är ett otroligt viktigt besked. Det här innebär att skiljelinjen mellan de rödgröna och alliansen blir tydlig.

Vill man säkra resurser och öka kvalitén till skola, sjukvård och äldreomsorg då är det rödgrönt. Tror man istället att svaret på alla världens utmaningar är ytterligare stora skattesänkningar, ja då är det alliansen som gäller.