Rödgrön infrastruktur

Pressmeddelande från socialdemokraterna i Kalmar län

2010-04-26

 

”Historiskt röd-grön tågsatsning förbättrar Stångådalsbanan och Tjustbanan”

 

Inom loppet av ett par veckor har både Mona Sahlin och Lars Ohly besökt Kalmar län. Båda har talat om behoven av en bättre infrastruktur. Idag presenterade de röd-gröna partierna en historisk satsning på det svenska järnvägsnätet. – Som politiker från länet är jag särskilt glad över att vi nu avsätter nio miljarder kronor som bland annat kan gå till upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott.

 

Partiledarna för S, V och MP presenterade idag i Stockholm innehållet i samarbetspartiernas riksdagsmotion om infrastrukturen. Lena Hallengren presenterade samtidigt förslagen i Norrköping.

 

– Det blir en rejäl satsning på järnvägen, den största i modern tid och en fördubbling gentemot regeringens ambitioner. Vi ser stora behov av förstärkning av infrastrukturen i hela landet, inte bara i storstadsregionerna. För detta ändamål avsätter vi en särskild pott på nio miljarder kronor med fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik. Pengarna ska bland annat kunna användas för att rusta upp standarden på Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren.

 

I riksdagsmotionen nämns Stångådalsbanan och Tjustbanan som två av fem exempel som pengarna kan användas till. Det ser Ulf Nilsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Regionförbundet i Kalmar län, som ett genombrott:

 

– Äntligen! En kommande röd-grön regering innebär att banorna moderniseras och görs ordentligt farbara. Detta ger Kalmar län en oerhörd utvecklingskraft. Vi kan få helt andra, kortare, restider, säger Ulf Nilsson som nu vill inleda samtal med Trafikverket om upprustningen. Han påminner samtidigt om att den borgerliga regeringen har gjorts precis tvärtom. De 250 miljoner kronor som avsattes av den förra s-regeringen till Tjustbanan är borttagna.

 

– Det är ett välkommet besked som Mona Sahlin och Lena Hallengren ger. För Västerviksborna är en upprustning av Tjustbanan väldigt viktig. Vi behöver goda tågförbindelser med Linköping och norrut för att vara en attraktiv kommun. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter blir det lättare för Västerviksborna att jobba i en större region. I maj levereras de nya tågen och kan vi dessutom få till en upprustning av banan är mycket vunnet, säger Tomas Kronståhl (S), oppositionsråd i Västervik.

 

Den röd-gröna infrastrukturmotionen innehåller också mycket annat för Kalmar län. S, V och MP lovar att undersöka en tidigareläggning av bygget av mötesstationer på Kust-till-Kustbanan mellan Kalmar och Växjö till 2013. Dessutom ligger satsningar på E22:an (Gladahammar-Värkebäck, förbifart Rinkabyholm), riksväg 25 (Eriksmåla-Boda) samt fjärrblockering/spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h mellan Emmaboda-Karlskrona.

 

 

För ytterligare kommentarer ring Lena Hallengren, 070-688 18 19, Ulf Nilsson, 070-530 25 09, Tomas Kronståhl, 0490-25 40 72