Kalmar & Växjö vidare i dam EM 2013

Spelorter utsedda för svenska ansökan om dam-EM

Intresset för att vara spelort vid ett eventuellt dam-EM i Sverige 2013 blev rekordstort. Inte mindre än 16 kommuner anmälde till Svenska Fotbollförbundet att de ville diskutera möjligheterna och villkoren.

Victoria Sandell Svensson är officiell ambassadör för Sveriges EM-ansökan.

I den slutliga ansökan, som ska lämnas in till UEFA i början av juni, ska sex spelorter/arenor finnas. Spelorterna delas in i tre turneringscentrum med två värdstäder i varje, inom ett nära geografiskt avstånd.

Svenska Fotbollförbundets styrelse har nu beslutat vilka spelorter och arenor som ska ingå i den svenska ansökan, baserat på vilka ”centers” som bäst uppfyller UEFA:s kriterier och som på bästa sätt kan bidra till att göra ansökan så konkurrenskraftig som möjligt.

Följande spelorter har utsetts:

  • Göteborg-Halmstad, Växjö-Kalmar och Linköping-Norrköping med Helsingborg-Malmö som reservorter.
  • Förbundsstyrelsen har dessutom beslutat att Swedbank Arena i Solna ska ingå i ansökan som turneringens finalarena.

Fem länder har till UEFA anmält intresse om att stå som värd för EM-slutspelet 2013: Bulgarien, Holland, Polen, Schweiz och Sverige. Fem etablerade fotbollsnationer konkurrerar således om evenemanget. Just konkurrensen om stora internationella mästerskap har hårdnat på senare tid – många vill vara arrangörer då de vet vilka goda effekter det medför.

Efter att ansökan är inlämnad kommer UEFA granska alla kandidater och i oktober kommer UEFA:s exekutivkommitté fatta beslut om värdland.

– Vi vill i svensk fotboll gärna stå som arrangör för stora internationella evenemang och är glada för det engagemang som också finns ute i Sverige, säger förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell. Ett EM på hemmaplan skulle betyda mycket för dam- och flickfotbollens fortsatta utveckling.

Svensk fotboll har stått som arrangör för ett flertal internationella mästerskap och evenemang under, särskilt, de
två senaste decennierna. Det har tillfört oss mycket:

  • Anläggningsutveckling
  • Kompetenshöjning
  • Intressehöjning
  • Mediauppmärksamhet
  • Rekrytering
  • Internationell uppskattning och nya kontakter
  • …och inte minst inspiration!

U21-EM sommaren 2009 betydde ett lyft för en ny landslagsgeneration likaväl som för de arrangerande kommunerna.
Att fortsätta vara internationell arrangör ingår därför i svensk fotbolls strategi.