Partiet med koll på läget!

Folkpartiet i Kalmar med sitt kommunalråd Inger Hilmansson i spetsen har skrivit en motion om parbo-garanti. Med anledning av detta har omsorgsnämndens ordförande plitat ihop följande…

————————————————————————————————
Jag vill med anledning av motionen informera om att vi i Kalmar haft möjlighet till parboende i flera år. I vårt senaste boende Vasallparken finns lägenhet för parboende. Vi gör också så att även om det bara är den ena parten som behöver särskilt boende så tillmötesgår vi det. Det ska sägas att efterfrågan inte är stor, men givetvis viktig för de som vill fortsätta att leva tillsammans även då de behöver ett särkilt boende. Vi erbjuder också möjligheten att bo i var sitt rum men i samma boende. I Kalmar råder valfrihet för de som vill fortsätta att bo tillsammans eller bara nära. Folkpartiet slår således in öppna dörrar.

Det är anmärkningsvärt tycker jag att folkpartiets representant i omsorgsnämnden inte känner till detta. Då vi haft information om detta vid flera tillfällen inte minst när vi öppnade Vasallparkens särskilda boende. Då fick samtliga ersättare och ledamöter möjligheter att se det nya boendet. Folkpartiets ledamot var med vid det tillfället.

Mer anmärkningsvärt tycker jag att det är att alliansen i Kalmar som har flera heltidsengagerade företrädare använder sin tid så dåligt att de inte ens vet vilken verksamhet vi bedriver i Kalmar kommun. Folkpartiet har inte någon gång under den gångna mandatperioden varit med på pensionärsrådet trots att de har en plats där. Så engagemanget för de äldre i Kalmar kommun kan väl inte sägas vara särskilt stort från Folkpartiets sida. 

Steve Sjögren