Obegripligt och katastrofalt

Idag kom det ett mycket överraskande besked från finansminister Anders Borg (m). Han berättar att regeringen 2011 föreslår att statsbidragen till kommuner och landsting ska sänkas med 12 miljarder i jämförelse med nivån 2010. För Kalmar kommuns del innebär det minskade statsbidrag på cirka 55 miljoner kronor. Räknar man försiktigt så motsvarar det 120-130 anställda. 

Han motiverar det med att kommunsektorn förväntas få ökade skatteintäker 2011. Vad han då glömmer är att också lönerna går upp. Den uppskrivning av skatteintäkterna som gjorts hittills motsvarar ungefär de förväntade löneökningarna 2011. Kvar blir då faktumet att statsbidragen sänks från dagens nivå med 55 miljoner kronor.

För mig är detta obegripligt. Kommunsektorn har hittills under mandatperioden minskat antalet anställda med 25 000 personer. Den sänkning som nu föreslås motsvarar ungefär lika många till. Är det någon som tycker att personaltätheten på förskolor och i äldreomsorgen är för hög?

Enda glädjen i detta är att kontrasterna i Svensk politik blir väldigt tydliga. Vill man satsa på kvalitén inom skola, vård och omsorg blir det efter detta besked omöjligt att rösta på alliansen.

Rent politiskt begriper jag helt enkelt inte hur man tänker men det är ju inte mitt problem.