0.425% var knappast vad Anders Åkesson lovade i valet…

Kalmar län får 0,425 % av regeringens infrastruktursatsning

 

– I Kalmar län bor det 2,7 % av landets befolkning. Vi får del av 0,425 % av de 417 miljarder kronor som ska satsas på infrastruktur fram till 2021. I relation till hur många som bor här borde vi åtminstone fått 11,2 miljarder kronor.

 

– Vi är det län i landet där infrastrukturen troligen är mest eftersatt både vad det gäller vägar och järnvägar. Underhållet är under all kritik och vi har stora behov av utbyggnad i väg- och järnvägsnät. Regeringen har inte tagit våra krav på allvar. Detta är en stor besvikelse.

 

– Inte minst saknar jag satsningar på E22. Det är under all kritik att inte ens genomfart Mönsterås finns med fram 2021. Det är en flaskhals som vi tycks få leva med. Åtminstone om alliansregeringen får bestämma.

 

– Jag förutsätter nu att våra riksdagsledamöter kraftigt reagerar mot detta. Inte minst Anders Åkesson från centerpartiet bör självklart agera mot näringsdepartementets förslag

 

– Mona Sahlin lovade på helgens distriktskongress i Kalmar att ta initiativ till särskilda åtgärder vad det gäller satsningar på infrastruktur i Sydöstra Sverige, säger Ulf Nilsson (s), gruppledare i regionförbundet..