Nils Fredrik Aurelius är en klok man

Kommunfullmäktige under måndagskvällen blev till slut ganska underhållande. Inte för att ärendena var så särdeles dramatiska utan för att det blev kvällen då den så kallade Kalmar-alliansen sprack.

Av totalt åtta ärenden var vi helt överens om fyra. Med andra ord blev det ingen debatt alls. Av de resterande fyra ärendena så sprack alliansen på tre.

Det mest intressanta rörde ägardirektiven till de kommunala bolagen. I kommunstyrelsen hade alliansens kommunalråd ställt sig bakom ett helt nytt förslag när det gäller Kalmarhem där man mycket överraskande föreslog att Kalmarhem ska vara verksamt i hela kommunen.

Under 2008 ändrades ägardirektiven i full enighet med bland annat följande meningar:

På grund av bolagets ekonomiska ställning ska Kalmarhem under perioden 2009-2013 skapa en stabil ekonomi  med god lönsamhet för att därefter ha förutsättningar att vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling”

Att stå bakom detta och samtidigt lägga in ett nytt direktiv om att Kalmarhem ska vara verksamt i hela kommunen innebär naturligtvis att man skapar en fullständig kortslutning. Det går ju inte att både backa och gasa samtidigt. Jag måste erkänna att jag blev väldigt förvånad över att de borgerliga partierna ställde sig bakom detta i kommunstyrelsen.

Mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige så är det gruppmöten och där hade det helt klart blivit räfst och rättarting. Moderaten och fullmäktiges vice ordförande Nils Fredrik Aurelius (m) begärde överraskande ordet på fullmäktige och totalsågade förslaget och därmed också sitt kommunalråd Malin Petersson och de övriga m-ledamöterna i kommunstyrelsen. När han var klar med detta sågade han också folkpartiets förslag till ägardirektiv.

Efter detta inlägg behövde jag inte säga så mycket mer. Voteringen slutade 47-10. Bara centern och KD stod fast vid det som alliansen drivit i kommunstyrelsen. Detta driver framförallt centern samtidigt som man i olika sammanhang brukar hävda att det är för höga hyror i Kalmar. Skulle hyrorna bli lägre om vi körde sönder bolagets ekonomi än mer? Nej, självklart inte. Det skulle sannolikt istället innebära att vi hamnade i en situation där skattebetalarna fick gå in med pengar för att räta upp ekonomin och då skulle ju inte skatten direkt kunna sänkas.

När det gällde ärendet om maxtaxan med tillämpningsföreskrifter så fick Jonas Lövgren (m) med sig nio andra moderater på sitt förslag. 47 ledamöter röstade för det förslag som Barn- och ungdomsnämnden arbetat fram. Nämndens vice ordförande är moderat och har sålunda ställt sig bakom det förslag som fullmäktige antog, hon råkar för övrigt vara gift med samma Lövgren som röstade emot… Hängde ni med?

Även när det gällde ett medborgarförslag om GMO så sprack alliansen på olika sätt.

Idag har vi haft arbetsutskott och ställt oss bakom förslaget om att snabbutreda pendeltåg norrut. Vi har också beslutat att fördubbla antalet sommarjobb för gymnasieungdomar.

Nu är det bara ett par dagar kvar till påsk. Ska bli fantastiskt skönt med några dagars ledighet.