Pensionärsskatten måste bort!

Nu har regeringen berättat vad man vill göra för pensionärerna under nästa mandatperiod. Beskedet är att en tredjedel av pensionärsskatten ska tas bort om alliansen vinner valet.

Det beskedet lär inte ge några röst-svallvågor bland pensionärerna. Naturligtvis ska pension och lön beskattas lika. Att det finns stöd för den socialdemokratiska uppfattningen i denna fråga visar sig med all önskvärd tydlighet i mätningen nedan.

Novus Opinion ställde följande fråga:

”Tycker du att det är rätt eller fel att pensionärer betalar mer i skatt än löntagare?”

89 procent svarade att det är fel.
6 procent tyckte att det var rätt.
5 procent svarade ”vet ej”.