Sysselsättningen 2008

Nu har jag fått tillgång till statistiken kring sysselsättningsutvecklingen för olika branscher i landets kommuner. Det är SCB som tar fram detta. De siffror som nu finns är för 2008. Med andra ord det året då lågkonjunkturen slog till.

Som jag tidigare skrivit ökade antalet sysselsatta i Kalmar kommun med blygsamma 0.7 procent till 31 890. I landet i övrigt ökade sysselsättningen med 0.4 procent. I 163 av landets kommuner sjönk sysselsättningen medan den ökade i 127 kommuner.

Här redovisas nu hur det ser ut i länet och för våra jämförelsekommuner. Och, Ja, jag väljer att redovisa även Växjö…

Antalet sysselsatta plus eller minus, ökning eller minskning i procent inom parentes:

Kalmar län – 342 (-0.32)
Högsby -7 (-0.3)
Hultsfred – 52 (-0.9)
Mörbylånga +34 (+0.7)
Torsås -35 (-1.2)
Nybro -326 (-3.8)
Emmaboda +62 (+1.3)
Mönsterås -121 (-2.4)
Vimmerby -131 (-1.6)
Västervik +48 (+0.3)
Oskarshamn +46 (+0.3)
Kalmar +233 (+0.7)
Borgholm -93 (-2.3)

Jämförelsekommunerna:

Halmstad +17 (+0.03)
Växjö + 68 (+0.15)
Kristianstad -260 (-0.7)
Karlskrona 39 (+0.1)