Pendeltåg!

Uttalande från årsmöte för socialdemokraterna i Kalmar

 

 

Under hela mandatperioden har socialdemokraterna i Kalmar kommun och i landstinget drivit frågan om att korta restiderna mellan Kalmar och Växjö. I detta sammanhang har vi också arbetat för att åstadkomma ett system med pendeltåg som också stannar i Trekanten och Smedby och på det sättet öka attraktiviteten ytterligare för dessa orter. En förutsättning för detta är ytterligare fyra mötesstationer mellan Kalmar och Växjö. Ett förslag med den innebörden är nu på samråd i Banverkets regi.

 

För oss socialdemokrater är detta även framåt en prioriterad fråga. Vi räknar med att före sommaren kunna redovisa ett trafiksystem som möjliggör kortare restider mellan Växjö, Karlskrona och Kalmar samt ett system för pendeltåg med stopp i Smedby och Trekanten.

 

Socialdemokraterna i Kalmar vill nu gå vidare. Vi kommer via våra företrädare i Kalmar kommun och landstinget begära att KLT snabbutreder möjligheterna att införa pendeltåg mellan Kalmar central – Hansa City – Lindsdal – Läckeby – Rockneby tur och retur.

 

Pendeltågstrafik inom Kalmar kommun skulle skapa kortare restider, minska klimatpåverkan och på ett helt nytt sätt skapa ett rundare Kalmar. Det blir också en del i våra ambitioner när det gäller att hela Kalmar ska leva.

 

Kraftigt kortade restider genom pendeltågstrafik har i andra delar av landet givit stora positiva effekter med ökad befolkningstillväxt och bostadsbyggande.