Att jämföra är inte fel!

Kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Bo Frank, har läst tidningen Jenny som fyra gånger om året går ut i sydöstra Sverige, och skrivit en insändare i Barometern den 19/3.

Genom detta magasin vill vi marknadsföra Kalmar och den positiva utveckling som vi nu är inne i. I varje nummer skriver jag en ledare där jag i några fall har jämfört utvecklingen i våra jämförelsekommuner, Halmstad, Växjö, Kristianstad och Karlskrona. I dessa jämförelser har Kalmar under många år legat ganska risigt till. Nu är utvecklingen en annan och naturligtvis gläds vi i Kalmar åt det. Att mäta sig mot jämförelsekommunerna är viktigt. Det triggar och får oss att hela tiden stå på tå.

Bo Frank bekräftar att arbetslösheten är lägre i Kalmar än i jämförelsekommunerna. Däremot menar han att jag har fel när det gäller nyföretagandet. De uppgifter jag använder mig av kommer från Nyföretagarbarometern för 2009. I den ranking som de presenterade under februari månad kommer Kalmar på 66:e plats medan Växjö hamnar på 71: plats. I Kalmar är nyföretagandet 5.4 per 1000 invånare medan samma siffra i Växjö är 5.1.
När det gäller befolkningsutvecklingen så slog Kalmar rekord under 2009. Vi ökade med 695 invånare, det är den högsta ökningen sedan kommunsammanläggningen i början av 1970-talet. Det innebär en ökning med 1,11 procent. Växjö ökade med 949 personer vilket motsvarar 1,15 procent. Under 2008 ökade Kalmars befolkning 160 personer medan Växjö ökade med 1 512 personer. Mot den bakgrunden tror jag inte ens Bo Frank kan förneka den vändning som skett för Kalmar.

Hela sydöstra Sverige behöver växa och få till stånd ökade investeringar. Vi behöver knyta ihop residensstäderna med pendeltåg och kortare restider. Att få en fördubblad arbetsmarknadsregion skulle verkligen gynna både Växjö och Kalmar. Att jämföra utvecklingen i våra städer för att på det sättet ta steg framåt får aldrig uppfattas som någon form av rivalitet mellan våra städer. Det hoppas jag att även Bo Frank tycker. Även om det innebär att Växjö, numera, inte vinner varje jämförelse.

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar