Fördubblade sommarjobb & utmaning till näringslivet

 

Kalmar har lägre ungdomsarbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner Växjö, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad.  

–          Den rödgröna majoriteten har som mål att klara hela denna lågkonjunktur med lägre arbetslöshet än riket. Nu lägger vi i ytterligare en växel och utmanar samtidigt Kalmars näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

I budgeten som antogs i december avsattes resurser för att möta arbetslösheten. Då beslutades om 260 praktikplatser för ungdomar som går ut gymnasiets årskurs ett. Tio miljoner kronor i investeringsmedel för arbetsmarknadsprojekt. Dessutom avsattes två miljoner kronor för att kunna göra extra insatser under året. I februari tillsattes också kommunfullmäktige en arbetsmarknadsberedning under ledning av Mattias Adolfson (S).

–          Nu vill vi sätta extra fokus på ungdomsarbetslösheten och sommarjobben, säger kommunalrådet Bertil Dahl (V).

För några veckor sedan arrangerades en jobbmässa av företaget Högtryck, detta på uppdrag av Destination Kalmar. Mässan hade fokus på sommarjobb inom handel och besöksnäring i regionen och lockade oerhört många intresserade.

– Idag ger vi besked om att vi lägger i en extra växel när det gäller sommarjobben, detta genom att dubblera den tidigare satsningen. Det innebär att vi sommaren 2010 kommer erbjuda 500 sommarjobb genom så kallad ”prova på praktik” för ungdomar som går ut årskurs ett på gymnasiet, säger Johan Persson.

– Samtidigt passar vi på att utmana näringslivet i Kalmar att också göra en kraftansträngning för Kalmars ungdomar, säger kommunalrådet Jonas Löhnn (MP).

Genom satsningen och de ordinarie semestervikariaten erbjuder Kalmar mellan 1 700-1 800 sommarjobb/praktikplatser.

–          Kalmar kommun kan aldrig klara sommarjobben helt själva. Om företagen i Kalmar  också gör en extra ansträngning denna sommar är vår förhoppning att alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb också ska få det, säger kommunalrådet Birgitta Elfström (S).

Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten inom EU och därför är det oerhört viktigt att näringslivet är med och tar ett extra ansvar. Klarar vi inte detta så ger vi våra ungdomar en mycket dålig start i vuxenlivet. Under veckan har den rödgröna oppositionen i riksdagen lämnat besked att om man vinner höstens val så kommer man återinföra statsbidraget till kommunerna för just sommarjobb.