Nyttig och intressant benchmarking

Nu har den preliminära sammanställningen över kommunernas resultat kommit. Den finns att hämta på SCBs hemsida. Den visar att Kalmars resultat står sig väl även i jämförelse med andra kommuner.

Jag redovisar här resultaten per invånare för 2009. Jag lägger dessutom till hur stor andel av överskotten/underskotten som består av finansiella intäkter. Dessa intäkter kommer ofta av värdepapper eller aktier som är uppbyggda i kommunerna under lång tid. Inte sällan har de uppstått genom att man sålt ett bolag. Det ser ni exempelvis när det gäller Halmstad och Oskarshamn som båda har ägt stora aktieposter i dåvarande Sydkraft.

Ibland jämför man lite slarvigt skattesatser mellan olika kommuner. För att kunna göra den jämförelsen rättvisande mellan kommunerna borde man rensa de finansiella intäkterna. Man måste också i en sådan jämförelse ta hänsyn till om man skatteväxlat exempelvis kollektivtrafik eller hemsjukvård. 

Först när man nollställt dessa faktorer kan börja benchmarka mellan olika kommuner. Jag gillar sådana jämförelser och borrar gärna i sådant men för att kunna göra det måste man just jämföra äpplen med äpplen. 

Ett annat och kanske bättre sätt att jämföra är nettokostnadsandel eller andelen anställda i förhållande till antalet invånare. 

Resultat per invånare, finansnettots andel av resultatet:

Växjö 1009, +863
Kalmar 1325, +23
Borgholm 566, -348
Emmaboda 503, +475
Hultsfred 993, +356
Högsby 2675, +845
Mönsterås 2725, +1773
Mörbylånga 828, +60
Nybro 1425, -31
Oskarshamn 1973, +3831
Torsås 210, +310
Vimmerby -249, +312
Västervik -295, -157
Karlskrona -163, +930
Kristianstad 1089, +431
Halmstad 5453, +2475

Varje kommunpolitiker önskar sig naturligtvis mycket pengar på banken men det finns också en fara i detta. År som 2009, när börsen går upp kraftigt, så ger det stora plus effekter i resultatet. Då kan det dölja att man egentligen inte har balans över sina kostnader. När sedan börsen vänder ner så står man med dubbla bekymmer…

Utifrån dessa resultat så finns det anledning att rikta två stora frågetecken och det är kring Karlskrona och Vimmerby. Där gissar jag att det kommer att bli ganska smärtsamma besparingar framåt. 

Jag kan också konstatera att Kalmar inte direkt ligger på sista plats bland jämförelsekommunerna vilket vi gjorde innan vi drog igång vårt arbete med budget i balans…